ספרים חוברות וקטלוגים סיכות מחברת

הכפולות של החוברת מודפסים על גליון נייר אחד העובר קיפול באמצע ולאחר מכן הידוק סיכות. שימושי למספר קטן של עמודים.

למה להדפיס אצלנו+
איכות הדפסה ומפרט טכני+
מעוניינים בעיצוב מקצועי ?+
יש לכם קובץ מוכן?+

להצעת מחיר מהירה