תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר graphosprint.co.il

 

ברוכים הבאים לאתר גרפוס פרינט (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת גרפוס פרינט (1990) בע"מ ח"פ 511524886 (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").

 

 1.       מבוא
  1.   כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
  2.   האמור בתקנון מתייחס לבני כל המינים והשימוש בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד.
  3.   כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  4.   התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
  5.   גלישה באתר ושימוש בו מכל סוג שהוא מהווה הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול לפיהם.
  6.   הזכות להשתמש באתר הינה למי שכשיר לעשות פעולות משפטיות מחייבות. משתמש קטין (מי שטרם מלאו לו 18) המבצע פעולות באתר ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות האפוטרופוס שלו לביצוע הרכישה באתר. הפיקוח על השימוש שהקטין עושה באתר חלה על האפוטרופוס שלו.
  7.   המשתמש מצהיר כי שימוש באתר מהווה הצהרה כי הוא קרא את הוראות התקנון, הבין אותן ומסכים להן.
 2.       המוצרים המוצעים באתר והשימוש בו
  1.   באתר ניתן להזמין מוצרי דפוס על פי מפרט אישי.
  2.   באתר ניתן לראות את המוצרים בתמונות להמחשה בלבד המלוות במפרט עם תיאור תמציתי קצר.
  3.   ניתן לקבל פרטים נוספים לגבי המוצרים או השירותים המוצעים בטלפון: 02-5605656.
  4.   השימוש באתר יעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש.
 3.       מדיניות ביטולים ואחריות
  1.   מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  2.   למען הסר ספק, לא ניתן לבטל שירות או לקבל החזר כספי עבור שירותים שבוצעו.
  3.   על המשתמש לבדוק היטב את ההזמנה טרם שליחתה, ועליו לוודא כי אין טעויות בהזמנה.
  4.   האתר יהיה רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה מראש. במקרה כזה לא תעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
  5.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר  יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
  6.   הודעה על ביטול ההזמנה ואי אספקת המוצר המוזמן תימסר למשתמש וכרטיס האשראי שלו לא יחויב ואם חויב, יושב לו הסכום שחויב.
  7.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירותיה בכל עת, לשנות את המוצרים ואינה מתחייבת לספק כל הזמנה שתתקבל, בפרט אם יתברר שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  8.   מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהיא, במישרין או בעקיפין, למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
  9.   מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.
 4.       זמני אספקה ומדיניות משלוחים
  1.   זמינות המשלוחים כפופה למועד אשר נקבע בעת ההזמנה ותואם עם המשתמש.
  2.   ככלל זמן האספקה יהיה עד 10 ימי עסקים.
  3.   ניתן לבחור סוג משלוח: משלוח עד הבית (בתוספת תשלום) או איסוף עצמי מבית העסק בכתובת רחוב בן יהודה 33, ירושלים בשעות הפעילות בלבד. שעות הפעילות המעודכנות מופיעות באתר וניתן לבררן גם  בטלפון: 02-5605656.
  4.   עלויות המשלוח מתווספות למחיר ההזמנה כך שהתשלום הסופי יכלול את עלות המשלוח.
  5.   האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי אספקה שיגרם כתוצאה של:
   1.    כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר.
   2.    מסיבות הקשורות לחברת השליחויות איתה האתר עובד.
   3.    סגירת המשק כך שפעילות האתר תפגע מכל סיבה שהיא לרבות מצב של מגיפה או מצב של מלחמה.
 5.       אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
  1.   מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים ומייחסת לכך חשיבות רבה.
  2.   המשתמש מצהיר כי השימוש באתר מהווה אישור לכך כי הוא קרא את מדיניות הפרטיות בתקנון זה ומאשר כי הבין אותה ומביע הסכמתו.
  3.   בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום (להלן: "המידע שנמסר"). על המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.
  4.   בנוסף למידע שנמסר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו המשתמש עושה שימוש באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב cookies) והוא עשוי לכלול בין היתר, כתובת IP, סוג דפדפן, זמן הגלישה באתר, פרטי ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת אינטרנט ממנה הגיע המשתמש לאתר, היקף ותדירות השימוש (להלן: "המידע הנוסף"). המידע הנוסף באתר עשוי לשמש את מפעילת האתר לאחד או יותר מהעניינים הבאים:
   1.    לפתח וליצור תכנים חדשים שיתאימו יותר למשתמשים לרבות ביטול ושינוי תכנים קיימים.
   2.    תפעולו התקין של האתר.
   3.    לבצע סקרי ללקוחות מעת לעת ו/או מחקרי שיווק.
   4.    לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות והצעות שעשויות לעניין אותו.
   5.    שיפור שירות משתמשי האתר.
  1.   מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יגלו ולא ימכרו ולא ישתפו צד ג' במידע שנאסף (הן המידע הנמסר והן המידע שנאסף) וזאת למעט:
   1.    אם תהא מחויבת על פי דין למסור מידע.
   2.    אם יתעורר חשד לפעילות לא חוקית.
   3.    אם ניתנה הסכמת  המשתמש מראש ובכתב.
   4.    על מנת להגן על זכויות משפטיות של מפעילת האתר.
   5.    בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של המשתמש או של צד ג.
  2.   יובהר כי אמנם מפעילת האתר מיישמת אבטחת האתר באמצעות SSL. האתר עומד בתקני אבטחה מחמירים ביותר כך שכל המידע נשאר חסוי ומוגן.  עם זאת, אין ערובה מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ואין חסינות מוחלטת. לכן מומלץ לא להעלות לאתר חומרים שחשיפתם לצד ג' תגרום נזק למשתמש.
 1.       תנאים נוספים
  1.   מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות מחירים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יובהר כי המחיר המופיע בעת ההזמנה הוא המחיר התקף לאותה הזמנה.
 2.       קנין רוחני
  1.   כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל קניין רוחני מכל סוג שהוא, הן לעניין עיצוב האתר והן לעניין התכנים המופיעים בו, הם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר.
  2.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש ובכתב מטעם מפעילת האתר.
 3.       שיפוי
  1.   על המשתמש לשפות את מפעילת האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם על ידי המשתמש ו/או עקב הפרת הוראות תקנון זה.
 4.       שונות
  1.   הוראות תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר.
  2.   אי מימוש זכות הקנויה בתקנון זה למפעילת האתר לא תחשב כוויתור מצד מפעילת האתר על מימוש הזכות והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת.
  3.   הסמכות לדון בכל עניין שבמחלוקת בקשר לתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.